Uitslag poll Maas versus Beglinger

Het Debat in Over Onderwijs nr. 1 van 2007 ging over de voor- en nadelen van het relatief nieuwe bovenschools management. Lees verder

Directeur Bert Maas van obs Jan Hekman in Ouderkerk aan de Amstel wil niet dat het bovenschools management hem veel werk uit handen neemt. ‘Er wordt dan zoveel vastgelegd en de lijnen zijn dan al zo duidelijk uitgezet, dat ik te weinig zelf voor het zeggen heb’.

Marianne Beglinger, directeur van obs De Grote Beer in Duivendrecht, vindt het juist prettig dat veel zaken, zoals personele kosten en de lumpsumbekostiging, bovenschools worden geregeld. ‘Dan kan ik me meer concentreren op de onderwijsinhoudelijke kant’, zegt ze.

Uitslag poll: Met wie bent u het eens?
Eens met Bert Maas: 54 %. Eens met Marianne Beglinger: 46 %. Totaal aantal stemmen 13.