Uitval pabo en lerarenopleiding deels voorspelbaar

De uitval van eerstejaarsstudenten is voor eenderde voorspelbaar. Dat meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) op basis van een studie die is uitgevoerd door ResearchNed. Lees verder

Uit het onderzoek blijkt dat studenten die uitvallen, relatief vaak informatie missen bij hun studieoriëntatie, minder vaak intensieve voorlichtingsdagen bezoeken en slechts beperkt worden beïnvloed door algemene voorlichtingsdagen. Ze zeggen ook minder te hebben nagedacht over hun keuze en beginnen daar ook laat mee.

Bovendien spelen idealistische keuzeoverwegingen een kleinere rol bij de uitvallers. Verder starten zij de opleiding met lagere verwachtingen en denken zich er minder thuis te zullen voelen. Ook schatten deze studenten hun kansen op het halen van het einddiploma lager in.

De uitvallers van de pabo verwachten vaker problemen met wiskunde, rekenvaardigheden en Engels te krijgen. De uitvallers van de tweedegraads lerarenopleidingen met wiskunde, zelfstandig werken en studievaardigheden.

SBO-directeur Freddy Weima zegt dat met deze kennis lerarenopleidingen gemakkelijk kunnen peilen welke studenten bij voorbaat dreigen uit te vallen. ‘Het is belangrijk dat opleidingen zoveel mogelijk studenten vasthouden om aan de toenemende vraag aan leraren te voldoen’, aldus Weima.

Om de lerarenopleidingen te ondersteunen, laat het SBO een instrument ontwikkelen waarmee zij de toekomstige uitvallers kunnen signaleren.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen’.