Urennorm legt te veel nadruk op kwantiteit

De 1040 urennorm voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is niet haalbaar en draagt nauwelijks bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat is de uitkomst van een enquête die de VO-raad onder 249 scholen heeft gehouden. Lees verder

Als gevolg van de wettelijke eis dat een schooljaar in de onderbouw minimaal 1040 lesuren telt, worden leerlingen zwaarder belast. Bovendien verdwijnen algemeen vormende, culturele en sportactiviteiten erdoor naar de achtergrond. Ook de ontwikkeling van leraren komt door de minimumeis in het gedrang.

Doordat scholen, om aan de 1040 urennorm te voldoen, aan het einde en het begin van het schooljaar meer dagen lesgeven, is er te weinig tijd om de vervolgroute van leerlingen te bepalen. Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad vindt daarom dat er te veel aandacht is voor de kwantiteit, wat ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier voor het bericht van de VO-raad.