Urenregistratie bij overblijven niet nodig

Vrijwilligers hoeven geen urenregistratie bij te houden. Dat geldt ook voor overblijfmedewerkers die dit werk op vrijwillige basis doen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris De Jager van Financiën. Lees verder

Eerder had de Belastingdienst een uurbedrag genoemd voor vrijwilligers: zij mogen maximaal 4,5 euro per uur verdienen. De Tweede Kamerleden Aptroot en Koopmans hebben daarop de vrees geuit dat vrijwilligersorganisaties een urenregistratie moeten gaan bijhouden. Op sommige scholen was dit inderdaad ingevoerd voor de overblijfmedewerkers.

De brief van 27 april van de staatssecretaris van Financiën geeft duidelijkheid. Daarin staat dat iemand als vrijwilliger kan worden beschouwd als hij niet meer dan 150 euro per maand en/of  1.500 euro per jaar betaald krijgt. Het uurloon van minder dan 4,50 euro is als richtlijn aangegeven. Kenmerkend voor vrijwilligerswerk is verder dat de eventueel ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van de verrichte werkzaamheden; de vergoeding heeft dan het karakter van een onkostenvergoeding. Het mag niet zo zijn dat men het werk bij wijze van beroep verricht.

Desgewenst moet voor de Belastingdienst aannemelijk worden gemaakt dat de vergoeding niet hoger is dan 4,50 euro per uur. Daarbij geldt de zogeheten vrije bewijsleer, dat wil zeggen dat er geen beperkingen gelden met betrekking tot de aard van de bewijsmiddelen. Een urenadministratie is dus niet noodzakelijk. De vrijwilligersorganisaties hebben dan ook geen extra administratieve verplichtingen gekregen op grond van de urennorm.

Dit staat los van de eigen urenadministratie voor het organiseren van het overblijven.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.