Utrechtse vmbo-docenten drie jaar naar school

Het project ‘De Utrechtse Meester-Docent VMBO’ is officieel van start gegaan. De 300 docenten van de vmbo’s in de stad Utrecht gaan de komende drie jaar zelf naar school voor trainingen rekenen, taal en burgerschap. Lees verder

De Utrechtse vmbo’s richten zich de komende jaren op rekenen, taal en burgerschap, omdat deze vakken onmisbaar zijn voor een succesvolle loopbaan van de leerlingen. Omdat dit niet alleen de verantwoordelijk is van de docenten wiskunde, Nederlands en maatschappijleer, volgen alle Utrechtse vmbo-leraren de trainingen.

Het project ‘De Utrechtse Meester-Docent VMBO’ sluit aan bij het Aanvalsplan VMBO, dat onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius is opgesteld. Het ministerie van OCW betaalt het driejarige traject, dat 1,3 miljoen euro kost. De methode wordt daarna mogelijk op meer plaatsen in het land toegepast.

De deelnemende vmbo-scholen zijn het Vader Rijn College, Globe College, Via Nova College, Centraal College, X11 en het Wellant College (locatie Utrecht). Ook de Utrechtse School doet mee. Deze nieuwe voorziening richt zich onder anderen op leerlingen die kortere of langere tijd niet naar reguliere onderwijs kunnen, bijvoorbeeld vanwege leerachterstanden of gedragsproblemen.

Klik hier voor een artikel over het Aanvalsplan VMBO in het maartnummer van Over Onderwijs van dit jaar. In het artikel komt bestuursvoorzitter Jelle Kaldewaij van het VOS/ABB aangesloten bestuur NUOVO aan het woord.