Vakbond vindt stakingsoproep voorbarig

De Algemene Onderwijsbond (AOb) schaart zich niet achter de oproep van een aantal leraren in Den Haag en Delft om op 26 maart in het hele land te gaan staken voor hogere salarissen. Lees verder

De leraren in kwestie zeggen dat ze op zaterdag 15 maart een advertentie in de landelijke dagbladen willen laten plaatsen met een oproep om op woensdag 26 maart in het onderwijs in het hele land te gaan staken. Ze vinden dat er tot nu toe te weinig voortgang wordt geboekt met het Actieplan LeerKracht van Nederland van minister Ronald Plasterk van OCW.

De AOb laat op haar website weten begrip te hebben ‘voor de frustratie van de leraren’. Maar de AOb staat niet achter de stakingsoproep, omdat de bond eerst de uitkomst van het overleg over het Actieplan LeerKracht wil afwachten. Eind deze maand moet meer duidelijk worden over de maatregelen die de minister wil nemen om de positie van de leraren te verbeteren.

LAKS: AOb snurkt!
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is ontstemd over de reactie van de AOb. ‘Wordt de snurkende onderwijsbondenwereld eens opgeschud dan wordt dat direct door de bedaagde kaderleden van de AOb de kop ingedrukt’, aldus LAKS-voorzitter Sywert van Lienden.