Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft besloten de pilots vervangingsstelsel niet door te laten gaan. De vakbonden, behoudens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), hebben zich tegen de pilots uitgesproken. De staatssecretaris heeft dat gevolgd. Schoolbesturen krijgen hierdoor niet de ruimte om hun verantwoordelijkheid voor het beheersen van de kosten van ziekteverzuim te nemen. Lees verder

Schoolbesturen zijn thans verplicht om hun medewerkers te verzekeren bij het Vervangingsfonds voor de kosten van vervanging door (vooral ziekte-) verzuim. De kosten van ziekteverzuim worden daardoor verevend tussen alle schoolbesturen. Ondanks een bonusmalussysteem ontbreken de financiële prikkels om effectief ziekteverzuimbeleid te voeren.

Schoolbesturen, besturenorganisaties en de PO-Raad vinden dat besturen met de invoering van de lumpsumbekostiging ook op dit terrein autonomie zouden moeten krijgen. Zij hebben zich daarom ingezet om een pilot van twee jaar te organiseren, waarin tussen 15 en 20 procent van de schoolbesturen de kans zouden krijgen om te experimenteren met die eigen verantwoordelijkheid.

De vakbonden, met uitzondering van de AVS, houden die pilot nu tegen, omdat de inschrijving onder kleine schoolbesturen met een relatief hoog ziekteverzuim net niet aan de voorwaarden voldeed. In alle acht overige onderscheiden categorieën (middelgrote en grote schoolbesturen met een hoog ziekteverzuim en een laag of gemiddeld ziekteverzuim én kleinere schoolbesturen met een laag of gemiddeld ziekteverzuim) waren ruim voldoende inschrijvingen.

VOS/ABB, de overige besturenorganisaties en PO-Raad beraden zich nu op andere stappen die in dit kader kunnen worden gezet.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl