Van basisschool naar mastertitel: 153.000 euro

Voor het eerst in tien jaar zijn de kosten voor een opleiding van basisschool tot en met universiteit (licht) gedaald. De gemiddelde kosten bedragen 153.000 euro per persoon. Dat meldt het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Lees verder

Het CBS houdt bij wat de uitgaven zijn om iemand op te leiden tot een bepaald diploma in het door de overheid bekostigde reguliere onderwijs. Het gaat om de uitgaven van de overheid en de private sector aan onderwijsinstellingen voor de onderwijskundige diensten, de aanvullende niet-onderwijskundige diensten (vervoerskosten, studentenvoorzieningen en dergelijke) die de onderwijsinstellingen leveren en de zogenoemde apparaatskosten, exclusief uitgaven voor research and development (R&D). De studiefinanciering blijft buiten beschouwing.

Dat de gemiddelde kosten per persoon in 2010 lager ware dan in de voorgaande tien jaar, komt volgens het CBS vooral doordat het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs sterker toenam dan de rijksbijdrage aan de universiteiten. Het voortraject, van basis- tot en met hoger beroepsonderwijs, werd op vrijwel alle punten wel duurder. 

De gemiddelde kosten bedroegen in 2010 153.000 euro per persoon. In 2009 was dat 154.000 euro, terwijl dat in 2000 nog 114.000 euro was.

Klik hier voor informatie op de website van het CBS.