Van Bijsterveldt: gedwongen ontslagen onvermijdelijk

De bezuinigingen op het onderwijs zullen gepaard gaan met gedwongen ontslagen. Dat heeft minister Marja van Bijsterveldt van OCW gezegd tegen Radio 1, tijdens de grote onderwijsmanifestatie in Nieuwegein. Lees verder

Voor de manifestatie kwamen vele duizenden mensen uit het onderwijs naar het NBC in Nieuwegein om duidelijk te maken dat er niet op het onderwijs mag worden bezuinigd. Uit berekeningen die VOS/ABB al voor de Tweede Kamerverkiezingen uitvoerde, kwam naar voren dat als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet nu neemt duizenden onderwijsmensen hun baan zullen verliezen.

Minister Van Bijsterveldt erkent dat er gedwongen ontslagen zullen vallen, maar zij wilde op Radio 1 niet nader ingaan op haar uitspraak. Aantallen noemde ze niet, maar het is duidelijk dat nu ook de minister aangeeft dat de bezuinigingen van het kabinet er bij het onderwijs hard zullen inhakken. Ook de vakbonden waarschuwden in een eerder stadium al voor massaal banenverlies en ook diverse schoolbesturen hebben de angst hiervoor al uitgesproken.

Andere politieke kopstukken
De manifestatie in Nieuwegein werd niet alleen bijgewoond door minister Van Bijsterveldt, maar ook door verscheidene politieke kopstukken. Oppositieleider Job Cohen was aanwezig, evenals Emile Roemer van de SP, Jolande Sap van GroenLinks en onderwijswoordvoerder Ton Elias van de VVD.

De VVD heeft zich altijd groot voorstander getoond van ingrijpende bezuinigingen op de voorzieningen voor zorgleelringen. In het verkiezingsprogramma van de VVD stond dat er 565 miljoen euro moest worden gekort op passend onderwijs, bijna het dubbele van de 300 miljoen die het kabinet erop wil korten.

Elias boos over badeendjes
VVD’er Ton Elias heeft zich op Twitter laatdunkend uitgelaten over de deelnemers aan de onderwijsmanifestatie. Hij beweert dat niemand naar argumenten wilde luisteren. Ook hekelde hij de demonstranten die badeendjes naar de minister gooiden. Badeendjes werden in Nieuwegein gebruikt als mascotte tegen de bezuinigingen. Bij het gooien van de badeendjes raakte overigens niemand gewond; de eendjes misten doel.

Senior-beleidsmedewerker Anna Schipper, die names VOS/ABB de manifestatie bijwoonde, signaleerde veel oprechte woede onder de demonstranten. Op het moment waarop Ton Elias zei dat onderwijsmensen moeten leren om naar argumenten te luisteren, werd hij uitgefloten en keerde het publiek hem massaal de rug toe. Minister Van Bijsterveldt en ook CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier werden uitgejoeld.

PvdA-leider Job Cohen en ook Emile Roemer van de SP en Jolande Sap van GroenLinks kregen een enthousiast onthaal. De linke oppositie is tegen de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs.