Van Bijsterveldt in Over Onderwijs

Over Onderwijs nummer 3 is uit. In het nieuwe nummer staan onder meer interviews met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW en interim-directeur Gert Loomeijer van VOS/ABB. Lees verder

Van Bijsterveldt zegt onder meer dat de schoolbesturen niet bang hoeven te zijn dat ze hun autonomie verliezen. Dit naar aanleiding van uitspraken van de staatssecretaris in het blad O. In het laatste nummer van het inmiddels opgeheven blad van het ministerie zei Van Bijsterveldt dat ze streng in de gaten wil houden of schoolbesturen hun lumpsumbudget wel goed besteden. Maar dit is dus geen inbreuk op de autonomie, vindt ze.

Van Bijsterveldt gaat ook in op de klachten over de kwaliteit van het onderwijs, de minimale onderwijstijd, vernieuwingen in het onderwijs en het voor de ouders gratis maken van de schoolboeken. Deze maatregel is met minimaal een jaar uitgesteld, omdat er nu geen geld voor is. Van Bijsterveldt benadrukt echter dat van uitstel geen afstel komt.

Sectorvorming
Interim-directeur Gert Loomeijer van VOS/ABB belicht in het nieuwe nummer van Over Onderwijs de sectorvorming in het primair onderwijs. VOS/ABB en de collega-organisaties bouwen aan de PO-raad, maar dit betekent volgens Loomeijer niet dat de bestaande besturenorganisaties zichzelf overbodig maken. ‘VOS/ABB heeft zoveel professionaliteit in huis; daar moeten we -in het belang van het onderwijs-  zuinig op zijn.’

In OO ook een interview met oud-staatssecretaris Henk van Hoof, die tegenwoordig voorzitter van het College van Bestuur van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is. Hij pleit voor bestuurlijke schaalvergroting, omdat daarmee ook met teruglopende leerlingenaantallen een gevarieerd onderwijsaanbod kan worden gehandhaafd.

Brede school
In de rubriek ‘Het debat’ aandacht voor de brede school. Bestuursmanager Robert Smid van stadsdeel Amsterdam-Noord vindt het een goed plan om alle scholen ‘breed’ te maken. Algemeen directeur Albert Helder van Bureau Openbaar Onderwijs Noordwest Fryslân is ook voorstander van de bredeschoolontwikkeling, maar hij wijst erop dat het vaak erg moeilijk is om op het platteland brede scholen te realiseren.

Verder aandacht voor onder meer het nieuwe gebouw van openbare basisschool De Optimist in Hoofddorp, een commerciële imagocampagne voor het openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland en de stormloop op de zelfstandige gymnasia.

Over Onderwijs nummer 3 is aan de leden van VOS/ABB verstuurd. U kunt het blad ook virtueel doorbladeren.

Informatie: Lucy Beker, 0348-405297, lbeker@vosabb.nl