Van Bijsterveldt kritisch over beloningsleidraad

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt is kritisch over de door de VO-raad vastgestelde Beloningsleidraad voor bestuurders en directeuren in het voortgezet onderwijs. Lees verder

In antwoord op de vragen die Tweede Kamerlid Jan de Vries (CDA) hierover heeft gesteld, zegt Van Bijsterveldt dat ze nog geen definitief oordeel over de Beloningsleidraad kan geven. Dat komt omdat er nog geen kabinetsreactie is op het advies van de commissie Dijkstal over de normering van topinkomens in de semi-publieke sector. De sector voortgezet onderwijs heeft al aangegeven zich te conformeren aan de besluitvorming in het kabinet over dit advies-Dijkstal. De beleidsreactie wordt eind dit jaar verwacht.

Kanttekeningen
Toch plaatst Van Bijsterveldt op voorhand al kritische kanttekeningen bij de Beloningsleidraad van de VO-raad. “De afstand tussen de maximale beloning voor bestuurders conform de leidraad, en het salarismaximum in de cao vo vind ik fors”, schrijft zij in haar antwoord op de Kamervragen.

Ze vindt ook dat dat de leidraad op enkele punten aangescherpt en verhelderd moet worden. Het gaat dan om de secundaire arbeidsvoorwaarden. “De VO-raad geeft aan dat secundaire arbeidsvoorwaarden in de cao vo, zoals bovenwettelijke vakantiedagen en de bapo-regeling, niet van toepassing zijn op  bestuurders. Concrete normen voor toekenning van (andere) secundaire arbeidsvoorwaarden voor bestuurders ontbreken in de beloningsleidraad’.

Van Bijsterveldt geeft verder aan dat ze inmiddels tegenover de voorzitter van de VO-raad haar zorgen heeft uitgesproken over het mogelijk opdrijvende effect van de leidraad op de salarissen van bestuurders.

In de rechterkolom hiernaast staat de volledige brief met de antwoorden van Van Bijsterveldt.

Bijlagen