Van Bijsterveldt over klachten ‘gratis’ schoolboeken

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW is tevreden over de invoering van de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Dat staat in haar antwoorden op Kamervragen van de SP. De vragen van Kamerlid Jasper van Dijk volgden op klachten die de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) had verzameld. Lees verder

De VOO stelde op basis van klachten van ouders dat scholen de regels rond schoolboeken aan hun laars lappen. De klachten hadden onder meer betrekking op verzendkosten die soms door ouders moesten worden betaald. Ook werd er geklaagd over scholen die bij ouders een borg voor het gebruik van boeken in rekening brachten.

Van Bijsterveldt stelt in haar antwoorden dat de klachten geen betrekking hebben op de invoering van de gratis schoolboeken, waar ze op zich tevreden over is, maar gerelateerd zijn aan schoolkosten en ouderbetrokkenheid. ‘Rondom het thema schoolkosten is het mij duidelijk dat er het één en ander niet helemaal goed loopt. Hier werk ik aan’, aldus Van Bijsterveldt. Er loopt nu een onderzoek, waarvan de resultaten in het voorjaar van 2010 worden verwacht.

De staatssecretaris maakt een duidelijk onderscheid tussen verzendkosten voor schoolboeken en het in rekening brengen van een borg. Verzendkosten mogen volgens haar niet, omdat boeken door de school ‘om niet’ ter beschikking moeten worden gesteld. De scholen krijgen daar een bedrag voor in de lumpsum. Een borg is in principe wel toegestaan, maar dan moet de school daar wel heldere afspraken over maken met de medezeggenschapsraad.

De school kan volgens Van Bijsterveldt overigens niet weigeren om schoolboeken ter beschikking te stellen als ouders in individuele gevallen geen borg betalen.

Klik hier voor de antwoorden van Van Bijsterveldt.