Van Bijsterveldt pleit voor splitsen van pabo

De pabo splitsen in twee bevoegdheden is goed mogelijk. Daarmee reageert staatssecretaris Marja van Bijsterveldt in de Volkskrant op een opinieartikel dat Rinze van der Lei voor die krant schreef. Lees verder

Van Bijsterveldt schrijft dat ze het van harte eens is met de stelling van Van der Lei dat de basisschool meer is dan taal en rekenen. ‘Kinderen moeten een brede basis krijgen. Die basis kunnen we maar één keer goed leggen. De kwaliteit van het basisonderwijs moet dus staan als een huis’, aldus Van Bijsterveldt.

Omdat die kwaliteit sterk wordt bepaald door die van de leraar, moet ook de kwaliteit van de lerarenopleiding ‘boven elke twijfel verheven zijn’. De staatssecretaris schrijft dat de pabo’s progessie maken, maar dat we er ‘nog niet zijn’. Daarbij verwijst ze naar een onlangs verschenen onderzoektrapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de kwaliteit van het rekenonderwijs, waar Van der Lei zijn stuk mede op baseerde.

De staatssecretaris stelt dat zij niet alleen op basis van dit rapport pleit voor een splitsing van de pabo in een deelopleiding voor leraren die les gaan geven aan jonge kinderen en een gedeelte dat opleidt voor onderwijs aan oudere leerlingen. Ze wijst ook op andere onderzoeken die uitwijzen dat de huidige pabo kwantitatief weliswaar veel biedt, maar dat er twijfel is over de kwaliteit ervan.

Er zijn volgens Van Bijsterveldt verschillende mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Een van die mogelijkheden is volgens haar ‘om toe te werken naar twee aparte bevoegdheden in het basisonderwijs: één voor het jonge en één voor het oudere kind’. Ze gaat hier de komende tijd intensief over spreken met alle betrokkenen. Ze verwacht dat ze half juni haar conclusies kan trekken.

Bijlagen