Van Bijsterveldt reageert in magazine School!

Het zojuist verschenen aprilnummer van magazine School! heeft een vraaggesprek met minister Marja van Bijsterveldt over haar omvangrijke bezuinigingsplannen voor het onderwijs. ‘Ik begrijp heel goed dat het een pittige opgave is, die weerstand oproept’. Lees verder

In het interview verdedigt Van Bijsterveldt de noodzaak van de bezuinigingen, waarin zij volhardt. Zij vindt dat ‘er tal van zekerheden worden ingebouwd’ om de leerlingenzorg te garanderen. In hetzelfde nummer ook verslagen van grote protestmanifestaties en reacties uit het onderwijsveld: ‘De minister weet kennelijk niet hoe het in de praktijk werkt…’

Bert-Jan Kollmer
In dit nummer van School! staat ook een interview met Bert-Jan Kollmer, de nieuwe directeur van de VOO. Hij volgt Rob Limper op. In het vraaggesprek zegt hij onder meer dat de samenwerking met VOS/ABB een mooie impuls is voor het openbaar onderwijs.

Het puberbrein
Een heel ander artikel is ‘Aan de slag met het puberbrein’. Het onderwerp is actueel, getuige de vele boeken hierover die bestsellers worden en een conferentie in april. School! magazine sprak met Wouter Camps, die de recent opgedane kennis van de hersenen in de puberfase omzet in de ontwikkeling van breinvriendelijk onderwijs.

In het aprilnummer vindt u verder onder meer artikelen over de mogelijkheden van doelmatig inkopen, de koerswijziging van Van Bijsterveldt wat integratie betreft, het geheim van een efficiënte MR, en de kansen met peuters in het basisonderwijs.

Het magazine School! is inmiddels bij alle leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bezorgd. U kunt het ook virtueel lezen in de pdf in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen