Van Bijsterveldt: scholen moeten streven naar een 8

Scholen moeten door ouders gemiddeld met een 8 worden gewaardeerd. Dat is de reactie van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW op een peiling van maandblad J/M. Lees verder

Uit de peiling van het oudermagazine van de Weekbladpers blijkt dat scholen in het primair onderwijs gemiddeld een 6,7 en vo-scholen gemiddeld een 6,3 krijgen. J/M liet de peiling door bureau Qrius houden onder een representatieve groep van ruim 500 ouders.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat veel ouders willen dat de school strenger wordt. Leerlingen zouden leerkrachten niet meer bij de voornaam mogen noemen en ruim de helft van de ouders wil dat de ouderwetse strafregels weer worden ingevoerd.

Ook zouden scholen over het algemeen te soft optreden tegen pesters en grote monden van kinderen. Wat betreft de prestatiedruk, vindt 60 procent van de ouders dat die niet te hoog is. Er zou meer aandacht moeten komen voor feitenkennis, rekenen, wiskunde, taal en spellen. Tweederde van de ouders zegt dat de leerkracht van hun kind wel eens spelfouten maakt.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt vindt de waardering door ouders te laag. Zij zegt dat de scholen moeten streven naar een gemiddelde waardering met een 8. ‘Het gaat toch over de toekomst van je kind’, aldus Van Bijsterveldt in J/M. De staatssecretaris reageerde ook op Radio 1. 

Lees meer op de website van J/M;
Klik hier voor de reactie van Van Bijsterveldt op Radio 1.