Van Bijsterveldt tevreden over medezeggenschap

De medezeggenschap loopt op veel scholen goed. Dat concludeert minister Marja van Bijsterveldt op basis van het onderzoeksrapport ‘Een geschil is geen ruzie’, dat is opgesteld in opdracht van de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet Medezeggenschap op Scholen (LCG WMS). Lees verder

In een reactie aan de Tweede Kamer benadrukt Van Bijsterveldt dat het aantal medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs lager is dan bij de start van de LCG WMS in 2008 werd verwacht. Het onderzoek heeft betrekking op de 11 uitspraken in het primair onderwijs en de 12 uitspraken in het voortgezet onderwijs die de commissie tot 1 augustus 2009 heeft gedaan.

In het rapport staan handreikingen om de communicatie over uitspraken van de LGC WMS te verbeteren, zodat er bij schoolbesturen, directeuren en medezeggenschapsraden reële verwachtingen ontstaan. De minister gaat ervanuit dat de commissie deze handreikingen zelf oppakt.

Klik hier voor de reactie van Van Bijsterveldt.

Klik hier voor het rapport ‘Een geschil is geen ruzie’.