Van Bijsterveldt wil onderwijs grondig hervormen

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW wil forse ingrepen in het onderwijs om de leerprestaties te verhogen. Zo wil ze dat een eindtoets komt voor alle basisscholen. In het voortgezet onderwijs zou het aantal profielen terug moeten naar twee. Wat vindt u van de plannen van de minister? Aan het einde van dit bericht kunt u uw reactie geven. Lees verder

‘Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top 5 van de wereld afgeraakt. Investeringen in het taalonderwijs werpen hun vruchten af. Dat is goed nieuws, maar meer focus in ons onderwijs is essentieel om onze internationale concurrentiekracht te versterken’, zo laat Van Bijsterveldt op de website van haar ministerie weten. Zij baseert zich voor haar uitspraken op de resultaten van het internationale kwaliteitsonderzoek PISA 2009.

Actieplan Beter Presteren
Met het actieplan Beter Presteren wil Van Bijsterveldt in het voortgezet onderwijs de nadruk leggen op vakken die volgens haar bepalend zijn voor het succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er meer leertijd komt voor Nederlands, Engels en wiskunde. De prestaties van deze vakken zullen aan het eind van de onderbouw worden getoetst. Aan het einde van de bovenbouw volgt nog een rekentoets.

De minister stelt een aantal maatregelen voor om de onderwijskwaliteit te verhogen. Zo zou het aantal examenprofielen in havo en vwo terug moeten van vier naar twee. ‘Dat maakt het voor scholen ook beter organiseerbaar, zeker in gebieden waar ze te maken hebben met teruglopende leerlingenaantallen.’

In het basisonderwijs wil zij voor alle scholen een verplichte eindtoets invoeren, vergelijkbaar met de huidige Cito-toets. De eindtoets zou wat haar betreft moeten verschuiven van februari naar het einde van het schooljaar, omdat volgens haar veel basisscholen in de laatste maanden van groep 8 nog maar weinig lesgeven, wat negatieve invloed zou hebben op de onderwijskwaliteit.

Concurrentiepositie
Het hogere ambitieniveau is volgens Van Bijsterveldt nodig om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie te verstevigen. Als er niets verandert, zo vreest zij, dan zal Nederland het verliezen van landen in het Verre Oosten en Amerika. Dat zal volgens de minister uiteindelijk ten koste gaan van de welvaart in Nederland.

De minister heeft de Onderwijsraad gevraagd de haalbaarheid van het Actieplan Beter Presteren te onderzoeken. Klik hier voor de adviesaanvraag.

Klik hier voor een bericht op de website van het ministerie van OCW.

Wat vindt u van de plannen van de minister? Hieronder kunt u uw reactie geven.