Van Bijsterveldt: wiskunde verplicht voor alle leerlingen

Wiskunde wordt mogelijk een verplicht examenvak voor alle leerlingen in het gehele voortgezet onderwijs. Dat zegt minister Marja van Bijsterveldt in een interview met dagblad Trouw. Lees verder

Wiskunde is al wel verplicht voor vwo’ers, maar nog niet voor havo-leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij en voor vmbo’ers in de sectoren Zorg & Welzijn en Economie. De minister geeft echter aan dat zij wiskunde ook voor deze leerlingen verplicht wil stellen: ‘Het vak is niet alleen belangrijk om goed te kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen, het bevordert ook het analytisch vermogen.’

De uitspraak van de minister volgt op het recente advies van de Onderwijsraad over het aantal profielen in het voortgezet. De raad adviseert om dat aantal niet terug te brengen van vier naar twee, zoals de minister heeft voorgesteld. Tegelijkertijd signaleert de raad dat de aandacht voor wiskunde in de afgelopen decennia is verzwakt en dat er wat dit betreft een inhaalslag nodig is.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.