Van Blijswijk moet BOOR door zware periode loodsen

Huub van Blijswijk is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam. Dat heeft de Stichting BOOR bekendgemaakt. Lees verder

BOOR heeft een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur nodig na het vertrek van Wim Blok. Diens vertrek vorig jaar volgde op een vernietigend rapport van de gemeente Rotterdam over de bestuurscultuur binnen het openbaar onderwijs in de Maasstad. Bovendien was de reputatie van Blok ernstig geschaad vanwege declaraties van minimaal 110.000 euro voor buitenlandse reizen, waarvan het maar zeer de vraag was of die meerwaarde hadden voor het openbaar onderwijs. Daarbij kwam dat er bij BOOR een onderzoek was ingesteld naar mogelijke bouwfraude die zich in de tijd van Blok had afgespeeld.

Ervaringen en eigenschappen
Van Blijswijk is nu bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, de stichting voor primair en voortgezet onderwijs op confessionele grondslag in Den Haag. Hij wordt gepresenteerd  als een man met ‘ervaringen en eigenschappen om BOOR door deze zware periode heen te loodsen’. Vanwege financieel wanbeheer bij BOOR moet daar dit jaar 7,6 miljoen euro worden bezuinigd (wat overeenkomt met 143 fte). Van Blijswijk kan op 1 augustus aanstaande in Rotterdam beginnen.

Eerder werd bekend dat oud-directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB voorzitter is geworden van het algemeen bestuur van BOOR. Hij komt net als Van Blijswijk uit het onderwijs in Den Haag. Geelkerken is voorzitter is van de raad van toezicht van De Haagse Scholen, de stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in die stad. Daarnaast is Geelkerken directeur van het CAOP in Den Haag. Het CAOP is een kenniscentrum voor arbeidszaken in het publieke domein.

Te veel geld voor bestuurders
Op dezelfde dag waarop BOOR de voordracht van Van Blijswijk bekend heeft gemaakt, is ook bekend geworden dat het college van B&W van Rotterdam constateert dat oud-voorzitter Wim Blok en bestuurslid Jan Ráth te veel geld hebben ontvangen. Bij Blok gaat het om 12.000 euro en bij Ráth om 7.000 euro. Het betreft een salarisverhoging die door BOOR werd ingesteld vlak voordat bij de financieel in zwaar weer verkerende stichting een bewindvoerder werd aangesteld.

Ook is bekend geworden dat een intern onderzoek naar mogelijke bouwfraude binnen BOOR is stopgezet, omdat een persoon tegen wie een aangifte werd voorbereid, plotseling is overleden. Het onderzoek richtte zich op een mondelinge afspraak met aannemers, dat die 5 procent bovenop de reële kosten bij de toen nog niet bestuurlijk verzelfstandigde Dienst Openbaar Onderwijs in rekening brachten. Op die manier werden huisvestingsmiddelen ‘vrijgespeeld’.

Sporen lopen dood
Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat van een bedrag van ruim 567.000 euro de rechtmatigheid niet is vast te stellen. Verder onderzoek zou geen zin meer hebben, zo staat in een brief van B&W aan de Rotterdamse gemeenteraad, omdat de persoon tegen wie een aangifte werd voorbereid niet meer leeft.

Bovendien staat in de brief van het college van B&W dat de financiële administratie na de verplichte bewaartermijn van zeven jaar niet meer aanwezig is en dat ook creditcardbetalingen niet meer te traceren zijn. Een computerschijf met gegevens van de boekhouding zou zodanig zijn beschadigd, dat de gegevens niet meer leesbaar zijn.

Meer informatie staat in twee brieven van het college van B&W aan de gemeenteraad van Rotterdam. U kunt de brieven downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Klik hier voor berichtgeving van RTV Rijnmond, met een interview met de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge.

Bijlagen