Van vier naar twee profielen in Tweede Fase

Geen vier profielen in de Tweede Fase van havo en vwo, maar slechts twee: Natuur en Maatschappij. Daartussen moeten bruggen worden geslagen door nieuwe geintegreerde vakken voor natuurwetenschappen en maatschappijwetenschappen. Dit staat in het gezamenlijke ontwerpadvies van de twee profielcommissies Natuurprofielen en Maatschappijprofielen. Lees verder

Het ontwerpadvies wordt op 14 december officieel gepresenteerd. Op die dag wordt ook een website gelanceerd, www.profielcommissies.nl, waar scholen, docenten, leerlingen en andere belangstellenden kunnen reageren op het advies. Dat kan tot 28 februari 2007. Op 1 augustus 2007 komen de profielcommissies met hun definitieve eindadvies aan de minister van Onderwijs.

Flexibilisering en verbreding
Volgens het ontwerpadvies willen de commissies de profieltstructuur in elk geval handhaven, maar wel met flexibilisering en verbreding. Er blijven twee profielen over: Natuur en Maatschappij. Leerlingen die kiezen voor Natuur, krijgen een geintegreerd vak maatschappijwetenschappen (onder meer maatschappijleer) en leerlingen die kiezen voor Maatschappij krijgen een geintegreerd vak natuurwetenschappen (waarin anw wordt opgenomen). Meer flexibiliteit wordt bereikt door binnen de twee profielen verschillende keuzerichtingen aan te bieden.

Verder willen de commissies dat er meer aandacht komt voor de taalvaardigheid in Nederlands en Engels, dat er een substantieel vak cultuur en kunst is in beide profielen en dat wiskunde weer verplicht wordt voor alle leerlingen. Een tweede vreemde taal is straks niet meer verplicht.

Het ontwerpadvies wordt volgende week gepresenteerd op het Hofstad Lyceum in Den Haag, door voorzitter Jan Veldhuis en profielcommissieleden Paul Schnabel en Robbert Dijkgraaf. Vanaf 14 december is het ontwerpadvies ‘Bruggen tussen Natuur en Maatschappij’ te downloaden vanaf de nieuwe website www.profielcommissies.nl.