Vanaf 1 maart weer aanvraag GVO/HVO indienen

Openbare basisscholen kunnen vanaf 1 maart weer hun jaarlijkse aanvraag voor humanistisch en/of godsdienstig vormingsonderwijs indienen. Lees verder

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO artikelen 50 en 51) biedt de ouders van leerlingen op de openbare basisschool de mogelijkheid om humanistische en/of godsdienstig vormingsonderwijs aan te vragen.

De Sichting Dienstencentrum GVO en HVO heeft de directies en medezeggenschapsraden van alle openbare basisscholen in Nederland een brief gestuurd over de mogelijkheid om vanaf 1 maart weer een aanvraag in te dienen voor het schooljaar 2013-2014.

Klik hier voor meer informatie.