Vanaf 2012-2013 overal centrale eindtoets groep 8

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken vanaf het schooljaar 2012-2013 een landelijke eindtoets voor taal en rekenen. Dat staat in een brief van minister Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

De periode waarin de nieuwe landelijke toets zal worden afgenomen, ligt tussen 15 april en 15 mei. Dat is dus later in het schooljaar dan de huidige Cito-toets, die begin februari plaatsvindt. Volgens de minister kan met een later afnamemoment de onderwijstijd beter worden benut en de overgang naar het voortgezet onderwijs versoepeld.

De minister meldt in haar brief aan de Kamer dat toetsen geen doel op zich zijn, ‘maar een middel om opbrengstgericht te werken en zo tot betere taal- en rekenprestaties te komen’. Zij ziet de eindtoets als een belangrijk objectief gegeven dat het schooladvies aanvult. Bovendien brengen de toetsresultaten de onderwijsopbrengsten van de school in kaart.

De centrale eindtoets wordt vanaf het schooljaar 2012-2013 afgenomen in het basisonderwijs. Op speciale basisscholen en in het speciaal onderwijs zal de eindtoets twee jaar later worden ingevoerd.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie. Daar wordt verzen naar een internetconsultatie, zodat u uw mening over het plan kunt geven.

Klik hier voor de brief van minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer.

Nu maakt 85 procent Cito-toets
Dit jaar hebben in totaal ruim 157.000 groep 8-leerlingen van circa 6200 basisscholen de Cito-toets gemaakt. Dat is 85 procent van de leerlingen. De gemiddelde score ligt dit keer op 535,9 punten. Daarmee krijgen de meeste kinderen het brugklasadvies vmbo-t of havo.

Het Cito laat verder weten dat drie kinderen alle 200 vragen van het verplichte deel op het gebied van taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden goed hebben ingevuld. Een van hen had ook alle 90 facultatieve vragen over wereldoriĆ«ntatie goed.