Vanaf november Service Center Andere Tijden

Vanaf begin november kunt u met vragen over alternatieve schooltijden terecht bij het Service Center Andere Tijden. Deze online vraagbaak is een initiatief van de projectgroep Andere Tijden, waarin VOS/ABB vertegenwoordigd is. Lees verder

Het Service Center Andere Tijden krijgt de website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. Deze site houdt u op de hoogte van ontwikkelingen rondom schooltijden en de samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang.

In november zult u daar ook een serie thematische katernen kunnen downloaden. Deze katernen gaan onder meer over knelpunten en oplossingen bij de invoering van andere schooltijden en nieuwe schooltijden in relatie tot de brede school. Tevens zult u de Argumentenkaart Schooltijden, de dvd ‘Ouders over schooltijden’ en het magazine ‘Tijd voor nieuwe schooltijden?’ via de nieuwe site kunnen bestellen.

In de oktobernieuwsbrief van het project Andere Tijden staat meer interessant nieuws. De nieuwsbrief kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Gratis themabijeenkomst voor VOS/ABB-leden
VOS/ABB organiseert op donderdagmiddag 11 november in Woerden een themabijeenkomst over het concept Sterrenschool 2.0. VOS/ABB-leden kunnen hier gratis aan deelnemen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht over de themabijeenkomst.

Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl of Jan Littink, 06-12928581, jlittink@.vosabbconsulting.nl 

Bijlagen