Vaste vakanties? Nergens voor nodig!

Vaste weken voor de kerst- en meivakantie? De scholen kunnen dat in overleg met het personeel, de ouders en in het voortgezet onderwijs desnoods ook met de leerlingen, zelf wel bepalen. Lees verder

Wat een raar plan van minister Marja van Bijsterveldt om landelijk van bovenaf te bepalen wanneer scholen kerst- en meivakantie moeten hebben. Het druist in tegen de ontwikkeling dat scholen waar mogelijk hun organisatie inrichten naar de wensen van de gebruikers. De drang om dat centralistisch vanuit Den Haag te bepalen is niet meer van deze tijd.

De ontwikkeling dat scholen steeds meer met hun stakeholders afspraken maken, zien we bijvoorbeeld heel duidelijk in het project Andere Tijden. Als belangenbehartiger voor kwalitatief sterk openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, dat aansluit bij de wensen van de huidige gebruikers, ondersteunt VOS/ABB dit project voor mogelijke alternatieve indelingen van de schooldag en -week. In de praktijk blijkt dit heel goed aan te slaan.

Dan is het op zijn minst opmerkelijk dat de minister nu wil vastleggen wanneer de scholen rond kerst en in mei vrij moeten zijn. Ik begrijp dat er bepaalde marges zijn -bijvoorbeeld vier weken vrij rond kerst en Nieuwjaar kan niet- maar laat de scholen binnen die marges alsjeblieft doen wat goed is voor henzelf, de ouders, het personeel en de leerlingen, kortom voor hun core-business: goed onderwijs.

De media-aandacht voor de schoolvakanties kan bovendien een negatief bij-effect hebben: het leidt de aandacht af van waar het op dit moment ├ęcht om draait, namelijk de bezuiniging op passend onderwijs. Die hakt er zowel bij het speciaal als regulier onderwijs hard in.

Als het kabinet de bezuiniging doorvoert, komen veel leerlingen die extra zorg nodig hebben, thuis te zitten. Op die manier regelt de minister 52 weken per jaar vakantie voor deze leerlingen…

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB