Veel animo voor Lerarenbeurs

Sinds het begin van de nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs op 1 april jongstleden zijn er 2800 aanvragen ingediend. Dat meldt het ministerie van OCW.

De Lerarenbeurs bestaat sinds 2008. Er hebben sindsdien al bijna 40.000 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een beurs te krijgen. Het geld is bedoeld om hun vakkennis te verbreden of om bachelor- of masteropleiding te volgen.

Leraren kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Scholen kunnen daarnaast een vergoeding krijgen om een leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

De huidige aanvraagronde loopt nog tot en met 31 mei. Er is 50 miljoen euro beschikbaar.