‘Veel banen weg en grotere klassen’

De voorgenomen bezuiniging van 84 miljoen op het voortgezet onderwijs, waarmee de zogenoemde fusie-toeslag wordt afgeschaft, heeft een averechts effect. Hierdoor zullen veel banen verdwijnen, waardoor klassen groter worden en kleinschalige locaties wellicht moeten sluiten. En dat terwijl het kabinet juist meent met deze maatregel de kleinschaligheid te bevorderen. Lees verder

Dat staat in de reacties van ruim 80 scholen op de bezuinigingsmaatregel. De VO-raad heeft deze reacties ingezameld en vandaag overhandigd aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Volgens de VO-raad staan door deze bezuiniging 1500 banen in het onderwijs op de tocht, met alle gevolgen van dien.

Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad: “De scholen zijn woedend, bezorgd, verontwaardigd, verbijsterd en diep teleurgesteld in de politiek. Tien jaar geleden riep een ruime Kamermeerderheid havo/vwo-scholen op zich te ontfermen over onrendabele en bedreigde vmbo-scholen door het vormen van brede scholengemeenschappen. Scholen hebben die verantwoordelijkheid genomen. Zij doen dat in het belang van alle leerlingen en ouders die graag dichtbij huis in een kleinschalige omgeving onderwijs krijgen. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan. Het kost het voortgezet onderwijs blijvend veel geld om kleine vestigingen in een streek, wijk of dorp te behouden. Daarom is het onvoorstelbaar dat de politiek nu ineens besluit om de steun in te trekken en deze scholen te dwingen tot draconische bezuinigingsmaatregelen met desastreuze gevolgen voor ouders en leerlingen.“

Klassen van 40 leerlingen
De vele reacties van scholen onderstrepen de averechtse gevolgen van de bezuiniging. Zo laat een rector weten: “De consequentie van de maatregel is een bezuiniging van 7 fulltime banen. Dat betekent: in de afdelingen havo en vwo klassen van 35 tot 40 leerlingen. Is dit de kleinschaligheid die de politici bedoelen? Het alternatief is om een kleine vestiging met 396 leerlingen te sluiten. Die leerlingen zullen dan naar grote scholengemeenschappen in de steden moeten gaan. Bovendien zullen de leerlingen van de vmbo-afdeling landbouw minimaal 20 km moeten reizen om elders in de regio de opleiding van hun keuze te volgen. Deze gevolgen zijn beslist niet acceptabel.”

In Den Haag gaven Wim Littooij, voorzitter raad van bestuur CVO Rotterdam en rector Jan Hatzman van RSG Noord Oost Veluwe uit Epe persoonlijk een toelichting op de gevolgen voor hun school.

De bezuiniging treft 70% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, in totaal 636.000 leerlingen. Het aantal brede scholengemeenschappen bedraagt 278. Deze scholengemeenschappen bestaan veelal uit meerdere locaties.

Meer informatie: de VO-raad.