Veel ideeën op congres over imago

Openbare scholen moeten veel meer dan nu hun eigen kracht uitstralen en dat kan op allerlei manieren. ‘Kies een sterk concept en breng dat duidelijk over het voetlicht. Manifesteer de openbare school niet meer als overheidsonderwijs, maar als een kwaliteitsschool die staat voor een bepaald doel. Deze en andere tips kwamen naar voren tijdens het drukbezochte VOS/ABB-congres over identiteit en imago in stadion Galgenwaard in Utrecht. Tijdens dit congres werd het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) gelanceerd. Lees verder

Dat de onderwerpen imago en identiteit leven, blijkt uit de hoge opkomst voor het congres, dat met ruim 300 deelnemers overtekend was. In discussie met de sprekers van de dag, onder wie trendwatcher Adjiedj Bakas, werden veel mogelijkheden geopperd om het imago van het openbaar onderwijs te verbeteren. 

Adjiedj Bakas op het congres: ‘Onderwijs is weer sexy’.

Adjiedj Bakas liet de deelnemers aan de hand van films en quizjes eerst zien hoe de wereld verandert de komende 25 jaar. Daarbij vielen termen als globalisering, technologisering, vergrijzing, tribalisering, spiritualiteit. "Dit is de wereld waar de kinderen die nu in uw klas zitten, straks in leven. Hiervoor voedt u ze op", aldus Bakas. "En hier moet het onderwijs dus op aansluiten".

Matt van der Poel van innovatiebureau Fresh Forward illustreerde met beeldmateriaal zijn boodschap dat het onderwijs in het middelpunt van de veranderingen in de maatschappij staat. Willem Post, journalist en Amerika-deskundige, liet zien hoe sommige scholen in de Verenigde Staten het aanpakken en kans zien het imago van de public school op te krikken. Ook daar zijn lessen uit te leren. Hij zag kansen in een duidelijke identiteit, verschil in salarissen tussen leerkrachten en superleraren, en fondsenwerving bij het bedrijfsleven.

Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjes van de Universiteit van Tilburg nam ook het woord. Hij zei dat het openbaar onderwijs pluriformer moet worden. ‘Als we het hebben over imago, dan gaat het om verscheidenheid in het bijzonder onderwijs en eenheid in het openbaar onderwijs. Dat is een probleem voor het openbaar onderwijs, dat dus pluriformer moet worden.’ 

‘Veropenbaring’
Manager verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB ging in op de ‘veropenbaring’ van het bijzonder onderwijs. Hij illustreerde dat met een onderzoek waaruit naar voren kwam dat nog maar een op de acht ouders op grond van de religieuze achtergrond bewust kiest voor een rooms-katholieke school. Hij noemde het openbaar onderwijs bij uitstek ‘de ontmoetingsschool’.

Vlaanderen lanceerde ook het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO), dat zich vanaf 1 januari 2007 zal bezighouden met belangenberhartiging, dienstverlening en onderzoek, specifiek op het terrein van het openbaar onderwijs. Voor meer informatie over het ECOO, klik hier.

De vijf sprekers op het VOS/ABB-congres: van links naar rechts Willem Post, Paul Zoontjens, Joop Vlaanderen, Matt van der Poel en Adjiedj Bakas.

Hutspot

De discussie ging ook over religie. ‘Mensen maken steeds meer een hutspot van religies’, zegt Bakas. Openbare scholen kunnen levensbeschouwelijk onderwijs aanbieden om duidelijk te maken dat ook hier aandacht wordt besteed aan normen en waarden. ‘Het is van groot belang om ook de leerkrachten daarin mee te krijgen. De discussie over identiteit moet je ook intern heel intensief voeren. Zodat iedereen weet wat de openbare school wil uitstralen’.

Jurist Erik Brouwer van VOS/ABB Consulting presenteert op spectaculaire wijze de workshop over ‘indekcultuur’: moeten scholen zich overal tegen indekken?

In de pauze namen veel leden een kijkje in het stadion van FC Utrecht. Vanuit de congreszaal was rechtstreeks toegang tot de tribune. Een mooie onderbreking van het plenaire programma in de ochtend en workshops in de middag.

Na het interactieve ochtendprogramma konden de deelnemers het onderwerp verder uitwerken in deelsessies. Daar werd met enthousiasme aan gewerkt. De onderwerpen die in de deelsessies aan bod kwamen, waren levensbeschouwing, educatief ondernemen, vergrijzing, leeromgeving en schoolgebouw, indekcultuur en de vraag ‘wat is een goede leerprofessional in 2020?’. Na de deelsessies werden de uitkomsten onder leiding van Adjiedj Bakas gepresenteerd.

 

 Een van de deelsessies: deelnemers buigen zich over de toekomst van dit kindje.

Director consultancy Jan van Berkel van communicatiebureau WWAV sloot de dag af met tips aan scholen om hun informatiemateriaal voor potentiële leeringen en hun ouders te optimaliseren. Tijdens het congres konden de deelnemers folders en ander informatiemateriaal door WWAV laten beoordelen.

De conclusie van de deelnemers was dat het een geslaagde, inspirerende en leerzame dag was waar het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zijn voordeel mee kan doen.

De pers heeft ook aandacht besteed aan het VOS/ABB-congres. De aandacht kwam uit christelijke hoek. Op de dag zelf was een journalist van het Reformatorisch Dagblad. Op de dag voor het congres stond er in het Nederlands Dagblad al een artikel over identiteit en imago op basis van een interview met dagvoorzitter Adjiedj Bakas. De twee artikelen staan in de rechterkolom van dit bericht. Daar vindt ook de presentaties van Adjiedj Bakas en Willem Post.

Foto’s: Peter Arno Broer en VOS/ABB

Bijlagen