Veel klachten van ouders dyslectische kinderen

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) voor het onderwijs heeft in 2007 een lichte stijging gesignaleerd van het aantal klachten. Er komen steeds meer klachten binnen van ouders van kinderen met dyslexie. Dat meldt de LKC in het jaarverslag over 2007. Lees verder

De LKC nam vorig jaar 208 klachten in behandeling. Dat waren 165 nieuw ingediende klachten en 43 klachten die al eerder waren ingediend. Op vijf klachten na, werden alle klachten binnen een halfjaar afgehandeld.

De meeste klachten hadden  betrekking op het primair onderwijs (51 procent), gevolgd door het voortgezet onderwijs (41 procent) en het speciaal onderwijs (8 procent). De klachten hadden betrekking op de communicatie tussen de school en de ouders/leerlingen, de onderwijskundige begeleiding en veiligheid. Er werd ook geklaagd over het optreden van de school tegen leerlingen, de schoolorganisatie en de manier waarop scholen met klachten omgingen.

Dyslexie
Opmerkelijk is dat een toegenomen aantal klachten afkomstig was van ouders van dyslectische kinderen. Uit de klachten van deze groep kwam naar voren dat dyslexie niet of laat door de school wordt herkend. Ook werd geklaagd dat de school er niet altijd in slaagt om ouders duidelijk te maken of en welke middelen zijn ingezet om het dyslectische kind te begeleiden.

Ook werd er meer geklaagd over privacy. Hierbij ging het vooral om de vraag hoever een school mag gaan met het informeren van officiĆ«le instanties of collega-scholen over de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een leerling.

Symposium
De LKC organiseert op 19 november in Regardz Eenhoorn een studiesymposium. Dit symposium zal in het teken staan van het 10-jarig bestaan van de LKC. Zie www.lgc-lkc.nl.

Het jaarverslag 2007 staat op de website van de LKC.

Informatie: LKC, 0348-405245, info@lgc-lkc.nl