Veel meer geld nodig voor conciërges

Er moet meer geld komen voor conciërges en administratieve ondersteuning. De 20 miljoen euro die daarvoor is gereserveerd in het Actieplan LeerKracht van Nederland is veel te weinig. Dat vindt de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), die hierover een brief heeft geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. Lees verder

In de brief stelt de WvPO dat het groeiende tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs en de hoge werkdruk niet kunnen worden opgelost met alleen extra geld voor een salarisverhoging. Er zijn op korte termijn ook ‘extra structurele middelen nodig om op elke school aqequate ondersteuning beschikbaar te hebben’.

De 20 miljoen euro extra die minister Ronald Plasterk hiervoor in het Actieplan LeerKracht van Nederland vermeldt, is ‘niet eens voldoende (…) om een halve dag per week een conciërge aan te stellen!’, aldus de WvPO.

De brief van de WvPO aan de Vaste Kamercommissie voor OCW staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl

Bijlagen