Veel onderwijs goed tegen overgewicht

Hoogopgeleide mannen zijn gemiddeld minder dik dan mannen met weinig opleiding. Bij vrouwen is dat onderscheid er niet. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB). Lees verder

Het CPB heeft het rapport ‘Does education reduce the probability of being overweight?’ uitgebracht. Een van de conclusies is dat één jaar meer onderwijs de kans op overgewicht bij mannen met 2 tot 4 procentpunt vermindert. Bij vrouwen is die invloed van het opleidingsniveau er niet.

De onderzoekers baseren hun bevindingen op eerder onderzoek onder eeneiige tweelingen uit Australië. Het bijzondere van eeneiige tweelingen is dat zij exact dezelfde genen hebben en meestal opgroeien in dezelfde sociaal-economische omgeving. Door de analyse te richten op verschillen binnen tweelingparen, konden diverse verstorende factoren worden uitgesloten.

Bij eenderde (vrouwen) tot de helft (mannen) van de tweelingparen bleek de één meer onderwijs te hebben gevolgd dan de ander. Door verschillen in opleidingsniveau te relateren aan verschillen in overgewicht kon de invloed van het onderwijs worden bepaald.

Klik hier voor meer informatie.