Veel veranderd in 2009

Het jaar 2009 loopt ten einde. Tijd om stil te staan bij wat er is veranderd. Dat is veel, als ik naar onze eigen organisatie kijk. Natuurlijk blikken we ook vooruit naar 2010 en de jaren daarna. Lees verder

De Vereniging VOS/ABB is in 2009 losgekoppeld van het commerciële consultinggedeelte. Per 1 september dat een feit. Een goede ontwikkeling, want VOS/ABB heeft nu zonder rekening te hoeven houden met commerciële belangen volledig de vrije hand om zich namens de leden actief op te stellen als vurig voorvechter van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Die taak nemen wij graag op ons, heel graag zelfs! Omdat wij het noodzakelijk vinden dat de openbare en algemeen toegankelijke scholen hun onmisbare taak in onze veelkleurige samenleving blijven vervullen. Juist nú, omdat er politieke en maatschappelijke krachten zijn die geen oog hebben voor diversiteit, onderlinge betrokkenheid, respect en normen en waarden.

Scherp opletten
Ook vinden wij het als vereniging van belang om in het licht van de bezuinigingen die op ons zullen afkomen uw positie te verdedigen. Afgelopen najaar hebben we ons bij de Tweede Kamer sterk gemaakt voor het schrappen van de bezuiniging op bestuur en management in het primair onderwijs. Helaas zonder het gewenste resultaat, maar dat neemt niet weg dat wij als belangenbehartiger scherp blijven opletten!

Het andere positieve effect van de organisatorische verandering is dat VOS/ABB Consulting zich als onderdeel van adviesbureau Leeuwendaal kan blijven richten op kwalitatief hoogstaande betaalde dienstverlening. Niet onbelangrijk, zeker niet omdat leden van VOS/ABB recht houden op de gebruikelijke ledenkorting. De adviseurs van VOS/ABB Consulting bieden kwaliteit!

Ledentarief verlaagd
De ontwikkelingen binnen VOS/ABB waren een direct gevolg van de oprichting van de PO-Raad en VO-raad. Omdat wij een van de initiatiefnemers waren voor de sectorvorming in het funderend onderwijs, wisten wij dat dit gevolgen zou hebben voor onze organisatie. Het is goed voor de positie van de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs dat een deel van ons takenpakket, zoals de cao-onderhandelingen, nu bij de twee sectororganisaties ligt. Omdat ons takenpakket kleiner is geworden, heeft VOS/ABB het ledentarief verlaagd.

Als VOS/ABB staan wij pal voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waarderen wij de betrokkenheid van onze leden en -laten we dat niet vergeten- maken wij ons met onze leden sterk voor goed onderwijs aan álle kinderen. Want daar gaat het om!

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB