Veel zittenblijvers op zwakke scholen

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW wil nader onderzoek laten doen naar het hoge aandeel zittenblijvers in Nederland, maar één oorzaak denkt ze al gevonden te hebben: (zeer) zwakke scholen. Lees verder

De PvdA stelde Kamervragen over het bericht dat in Nederland relatief veel leerlingen op de basisschool een keer blijven zitten.

De minister antwoordt dat dit mogelijk verband houdt met de aanwezigheid van (zeer) zwakke scholen. 'Dat het percentage zittenblijvers op zwakke en zeer zwakke scholen hoger ligt dan op andere scholen, hangt vermoedelijk samen met de kwaliteit van het onderwijs op die scholen. De inspectie spreekt scholen hierop aan', aldus de minister.

Van Bijsterveldt kondigt in haar antwoorden aan dat ze nader onderzoek wil laten doen naar de oorzaken van zittenblijven. 'In dat onderzoek laat ik ook kijken naar de doelmatigheid en effectiviteit van zittenblijven. Dan kan ik ook beter het feit beoordelen dat één op de zes leerlingen langer dan acht jaar over de basisschool doet.'

Klik hier voor de antwoorden van de minister.