Vensters PO voor horizontale verantwoording

Het project Vensters PO moet het voor scholen en besturen in het primair onderwijs mogelijk maken hun gegevens breed en op een toegankelijke wijze te presenteren. Lees verder

De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad hebben voor Venster PO de stichting SchoolInfo opgericht. Het project loopt tot en met 2014. 

Vensters PO volgt op het project Vensters voor Verantwoording voor het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor meer informatie op de website van de PO-Raad.