Veranderingen in de gewichtenregeling

In het regeerakkoord was bepaald dat de drempel in de gewichtenregeling zou worden verlaagd naar 3 procent. In een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer wordt echter voorgesteld een nieuwe normering toe te voegen. Dat betekent onder meer dat de drempel wordt vastgesteld op 6 procent. Lees verder

Bovendien komen er zogenoemde Impulsgebieden. Die worden bepaald op basis van criteria over inkomens van huishoudens en allochtone achtergrond. Scholen in Impulsgebieden krijgen voor elke gewichtenleerling extra geld.

Dit is in een notendop de veranderingen die in de komende jaren worden ingevoerd. Zekerheid hierover kan worden gegeven, nu de Tweede Kamer met deze aanpak heeft ingestemd.

De nadere uitwerking van de plannen staat in de notitie in de rechterkolom van dit bericht. Kwesties die daarin aan de orde komen:

  • De relatie met de huidige gefaseerde invoering van de 0,3 en 1,2 gewichten;
  • De relatie met de compensatieregeling;
  • Een aanduiding van de stappen die de komende jaren plaats gaan vinden;
  • Het budget dat ter beschikking is;
  • Het bedrag per gewichtenleerling in Impulsgebieden.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen