Verbindend Leren boekt succes

Een conferentie van het project Verbindend Leren in Weert heeft donderdag veel opgeleverd voor het vmbo in deze regio. De aanwezige bedrijven deden ter plekke beloften voor stageplaatsen en gastlessen. Projectleider Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB kreeg het verzoek om ook in de andere regio’s van Limburg dergelijke succesvolle conferenties te organiseren. Lees verder

Doel van het landelijke project Verbindend Leren is ontmoetingen mogelijk maken tussen de regionale overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en in de voorbereidingen deze partijen al te betrekken. In Weert werd de conferentie gehouden in Het Kwadrant, de vmbo-school waarvan Guido Beckers directeur is. Beckers hield ook een inleiding om het plaatselijk bedrijfsleven meer inzicht te geven in de theoretische leerweg van het vmbo. Ook Mick Waulthers, directeur Service Centrum Gilde Opleidingen, gaf een uitleg.

Tijdens een diner pensant wisselden de deelnemers van gedachten over de samenwerking. Henk van Hoof , voorzitter van het grote schoolbestuur LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs), onderstreepte het belang van deze regionale ontmoetingen. Als oud staatssecretaris  van sociale en economische zaken weet hij als geen ander  hoe belangrijk deze aanpak is. Hij zwaaide het project dan ook alle lof toe. Jules Coenen, directeur van de Rabobank in Weert, liet aan de hand van meerjarenprognoses zien dat het bealngrijk is dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar  vinden om een antwoord te kunnen geven op toekomstige ontwikkelingen in de regio.

Ruim 85  deelnemers, waaronder ook de burgemeester en wethouders van Weert, waren aanwezig en vulden na afloop hun beloften voor regionale samenwerking in . De reacties varieerden van stagemogelijkheden voor leerlingen en docenten , verzorgen van gastlessen tot de wens van het MKB (midden- en kleinbedrijf) om een hal naast het nieuwe techniek plein van de school te bouwen en zo met elkaar intensief aan de slag te gaan. Betty Smits-van Sonsbeek zegde toe om meer conferenties in Limburg te organiseren. Dat zal in ieder geval in Maastricht gebeuren

Tijdens de conferentie lieten 70 leerlingen uit praktijkonderwijs, VMBO en MBO al zien wat ze waard zijn door assistentie te verlenen bij  het parkeren, de catering en de ICT. . 

In het decembernummer van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs verschijnt een interview met Guido Beckers, die onlangs is onderscheiden met de Johan van der Sande-erepenning voor het vmbo. Hij vertelt daarin meer over het belang van samenwerking tussen vmbo en bedrijfsleven. Over Onderwijs valt volgende week, op 12 december, bij de leden op de mat.

Informatie over Verbindend Leren: Betty Smits-van Sonsbeek, 0348-405256 of 06-22939680.