Verbindend Leren over ondernemend onderwijs

Het project Verbindend Leren houdt op woensdag 7 oktober in Schoonhoven een conferentie over Ondernemend Onderwijs. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Schoonhovens College, dat is aangesloten bij VOS/ABB. Lees verder

De conferentie is onderdeel van het project Verbindend Leren dat VOS/ABB, onder meer in opdracht van het ministerie van OCW, sinds drie jaar op regionaal niveau uitvoert. Doelstelling van dit project is om in het kader van de loopbaanontwikkeling van leerlingen het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Projectleider van Verbindend Leren is adviseur Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB. 

De conferentie op 7 oktober in Schoonhoven bestaat uit een diner-pensant van 16.00 tot ongeveer 20.30 uur. Onder de aanwezigen zullen zich Jan Franssen (commissaris van de koningin in Zuid-Holland), Marinka Kuijpers (lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool), Renske Valk (directie Elevate Consulting Group) en Sybren Tymstra (directeur SIMS International en hoogleraar aan de Universiteit van Aix-Marseille) bevinden.

Deelname aan de conferentie Verbindend Leren is gratis. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 90, dus als u de conferentie graag wilt bijwonen, is het is raadzaam u snel aan te melden. De ervaring leert dat de conferenties van Verbindend Leren zeer in trek zijn!

Aanmelden kan tot 18 september. Meer informatie (met het aanmeldformulier) vindt u in de rechterkolom.

Klik hier voor een artikel uit Over Onderwijs over de conferentie van Verbindend Leren in november 2008 in Château Sint-Gerlach in Zuid-Limburg.

Zie ook www.verbindendleren.nl.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl

Bijlagen