Verdeling van geld voor beter binnenmilieu bekend

Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt hoeveel geld er per gemeente beschikbaar is om het binnenmilieu in scholen te verbeteren. Lees verder

Elke gemeente is er nu officieel van op de hoogte hoeveel geld er is om bijvoorbeeld de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren en energiebesparende maatregelen te treffen. Het geld wordt verstrekt op voorwaarde dat de gemeente voor 40 procent aan een opknapbeurt meebetaalt. Het bedrag is gebaseerd op het aantal jongeren van 0-20 jaar dat in een gemeente woont. Gemeenten kunnen tot 31 december een aanvraag voor de scholen indienen. Gemeenten die snel reageren, krijgen snel antwoord, belooft het ministerie, zodat de opkanpbeurt zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd.

Het geld van het ministerie is er gekomen na een lobby van VOS/ABB voor frisse lucht in de scholen. Deze lobby werd opgezet in samenwerking met het bestuur OPOCK voor openbaar primair onderwijs in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Zie de gerelateerde berichten in de rechterkolom. Het oktobernummer van Over Onderwijs besteedt ook aandacht aan het belang van een goed binnenklimaat.

Klik hier voor de lijst met bedragen per gemeente.