Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Dit boekje bevat de rapportage van een onderzoek naar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen schoolleiders en bovenschools managers in het primair onderwijs. Lees verder

Het onderzoek is in 2006 uitgevoerd door Froukje Wartenbergh-Cras en Nico van Kessel van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Het is een vervolg op het eerdere ITS-rapport Management en Bestuur. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van VOS/ABB om inzicht te krijgen in de snelle ontwikkeling van bovenschools management in het primair onderwijs.

Aan het onderzoek naar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden hebben 641 schoolleiders en 237 bovenschools managers meegewerkt. De schoolleiders blijken in het algemeen tevreden over hun bovenschoolse managers. De verdeling van de taken is ook duidelijk.

De onderzoekers zijn nagegaan wie wat doet, wat er veranderd is met de komst van bovenschools management, hoe de verantwoording is geregeld en waar verbeterkansen liggen.

Bijlagen