Vereniging niet geschikt als bestuursvorm

De vereniging is niet geschikt als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. Dat stelt de raad van toezicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). VOS/ABB vindt dit ook. Lees verder

Voorgesteld wordt om het aantal bestuursvormen voor het openbaar onderwijs te beperken tot twee: het integrale bestuur (gemeente) en de stichting (verzelfstandigd bestuur).

Binnen een vereniging zouden ouders en leerkrachten meer zeggenschap krijgen, maar de VOO vindt dit een brug te ver. Het openbaar onderwijs wordt als te waardevol en complex beschouwd om door leken te worden bestuurd. VOS/ABB is het hiermee eens.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de VOO.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl