Geen subsidie meer voor Vereniging Openbaar Onderwijs

De subsidie voor de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en de andere ouderorganisaties in het onderwijs wordt volledig stopgezet. Dat blijkt uit een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister en de staatssecretaris hoeft de overheid ouderorgansiaties in het onderwijs niet financieel te ondersteunen, omdat er geen sprake is van een wettelijke taak voor deze organisaties. ‘De ouderorganisaties kunnen hun bestaansrecht waarborgen via contributie, sponsoring en vergoedingen op basis van geleverde diensten.’ In de brief aan de Kamer staat verder dat het Informatiecentrum onderwijs (DUO) voldoende relevante informatie aan ouders beschikbaar stelt. De ouderorganisaties krijgen nu in totaal 2,9 miljoen euro subsidie. In 2014 wordt dit volledig stopgezet.

VOS/ABB is samenwerkingspartner van VOO. VOS/ABB hoopt dat de samenwerking voor een verdere versterking van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs kan voortbestaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl