Verhoging assurantiebelasting gaat in op 1 januari

De verhoging van de assurantiebelasting gaat onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring in op 1 januari 2013. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Lees verder

De bekendmaking in de brief aan de Tweede Kamer volgt op een periode van onzekerheid over het moment waarop en de voorwaarden waaronder de tariefsverhoging zou ingaan. Er zijn diverse invoeringsdata in omloop geweest.

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon legt uit dat aanvankelijk het nieuwe tarief van 21% zou gelden voor alle premies die betrekking hebben op de verzekerde periode na de vastgestelde ingangsdatum van de verhoging. Een klant met een contract van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 zou dan over de periode 1 juli tot en met 31 december 9,7% belasting betalen en over de periode 1 januari tot en met 30 juni 21%. Dit zou een naheffing betekenen op reeds lopende polissen, wat veel administratieve rompslomp en daarmee voor de verzekeringsbranche hoge kosten met zich zou brengen.

Er is nu afgesproken dat het nieuwe tarief van 21% geldt voor alle verzekeringen waarvoor assurantiebelasting is verschuldigd en die een ingangsdatum of continuatiedatum hebben van 1 januari 2013 of later.

De tariefsverhoging geldt ook voor aanvullende betalingen die al zijn vastgelegd en die overeenkomstig de polis pas na 1 januari 2013 in rekening zullen worden gebracht. Denkt u hierbij aan afgesproken termijnbetalingen. De tariefsverhoging is ook van toepassing op naverrekeningen voor zover aanvullende premies op of na 1 januari 2013 in rekening worden gebracht.

Het nieuwe tarief is niet van toepassing op onder andere zorg- en transportverzekeringen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl