Verhoging btw leidt tot duurdere verzekeringen

De verhoging van het btw-tarief van 19 naar 21 procent leidt ertoe dat ook de verzekerde bedragen voor scholen omhoog moeten. Dat meldt VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon. Lees verder

Het hoge btw-tarief van 19 procent is op 1 oktober jongstleden verhoogd tot 21 procent. Dit is een gemakkelijke maatregel van het kabinet om nog dit jaar 1 miljard euro extra naar de schatkist te loodsen. In 2013 levert de verhoging van het btw-tarief naar schatting ruim 4 miljard euro op. De verhoging maakt deel uit van het pakket maatregelen van het kabinet om het Nederlandse begrotingstekort terug te dringen tot het niveau dat binnen Europa is afgesproken.

VOS/ABB verzekeringspartner Aon meldt dat het verhoogde btw-tarief extra gevolgen heeft voor het onderwijs. Omdat scholen in tegenstelling tot bedrijven de betaalde btw over het algemeen niet kunnen verrekenen, moeten zij materiële belangen inclusief btw verzekeren. Het betreft hier met name schadeverzekeringen, zoals voor inventarissen en opstallen. 

Nu het hoge btw-tarief met 2 procentpunt is verhoogd, geldt binnen de verzekeringsbranche het advies om de verzekerde bedragen navenant te verhogen. Als dit niet gebeurt, lopen scholen het risico in geval van schade niet voor het volledige bedrag verzekerd te zijn.

Het is niet aan te geven welke gevolgen dit precies heeft voor de premies die moeten worden betaald, omdat dit per school en verzekering kan verschillen. U kunt hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij(en) of tussenpersoon.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Illustratie afkomstig van www.rijksoverheid.nl.