Verhoging van de pensioenpremies

De premieverhoging van de pensioenen met 1 procentpunt is per 1 juli 2009 ingegaan. Deze verhoging gaat voor 0,7 procentpunt naar de werkgevers en voor 0,3 procentpunt naar de werknemers. Tegelijkertijd is de VUT/FPU-premie met 0,4 procentpunt verlaagd. Het voordeel wordt gelijkelijk verdeeld tussen de werkgevers en werknemers. Het netto-effect is dus een verzwaring van de pensioenpremies met 0,5 procentpunt voor de werkgevers en 0,1 procentpunt voor de werknemers. Lees verder

Gewoonlijk worden deze premiewijzigingen verwerkt op basis van de ontwikkelingen in de marktsector. De verwerking vindt dan pas plaats in het late voorjaar van 2010, bij de vaststelling van de voorjaarsnota door het kabinet. Wat in de marktsector met de pensioenpremies gaat gebeuren, is nu echter nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend hoe de plannen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zullen uitpakken om de pensioenpremie per 1 januari 2010 te verhogen met 2 procentpunt.

Voor rekening van werkgevers
Het lijkt daarom verstandig er rekening mee te houden dat deze lastenverzwaring voor de werkgevers deels voor rekening komt van de werkgevers, zonder dat dit gecompenseerd wordt door een ophoging in gelijke mate in de indexering. Dezelfde verdeling van de premieverhoging tussen werkgevers en werknemers als per 1 juli 2009 zou betekenen dat 1,4 procentpunt ten laste komt van de werkgevers en 0,6 procentpunt ten laste van de werknemers.

De verwerking van de wellicht minder vergaande premiestijging in de marktsector kan betekenen dat bijvoorbeeld de helft bij de werkgevers terechtkomt als een lastenverzwaring uit eigen middelen. Dat zou dan een lastenverzwaring zijn van de helft van de structurele ophoging per 1 juli van 0,5 procentpunt (is 0,25 procentpunt) plus wellicht de helft van 1,4 procentpunt per 1 januari 2010. Samen levert dat een lastenverzwaring op voor de werkgevers van structureel ongeveer 1 procentpunt.

Voor het gehele schooljaar 2009-2010 gaat het dan om 12 maanden lastenverzwaring van 0,25 procentpunt en 7 maanden lastenverzwaring van 0,70 procentpunt, wat neerkomt op 0,70 procentpunt op jaarbasis.

Uit eigen zak
Kortom, de premieverhoging van de pensioenpremies leidt redelijkerwijs pas in juni 2010 tot de bijstelling van de indexering met 0,70 procentpunt, terwijl de niet in de indexering verwerkte lastenverzwaring in het schooljaar eveneens 0,70 procentpunt bedraagt. Die laatste lastenverzwaring moeten de werkgevers dus uit eigen zak betalen.

De doorwerking van de pensioenpremieverhoging in de indexering per 1 augustus 2010 leidt vervolgens tot een ophoging van de index met 0,25 procentpunt en eveneens nog 0,25 procentpunt ten laste van de eigen middelen.

Economische ontwikkelingen
Het is niet bekend hoe lang de hogere pensioenpremies van kracht zullen blijven. De intentie is dat het een tijdelijke maatregel is, totdat de noodzakelijke dekking bij de pensieonfondsen weer aanwezig is. Dat is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl