Verkiezingsuitslag benadrukt belang kernwaarden

De winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen betekent dat de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs in een heel ander politiek daglicht is komen te staan. Dat concludeert directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB. Lees verder

In de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zoals die door VOS/ABB in overleg met de leden zijn opgesteld, staat dat openbare scholen openstaan voor alle kinderen en personeelsleden, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of seksuele geaardheid. ‘Dit staat in mijn ogen haaks op de boodschap van de PVV van Geert Wilders, die stelselmatig een bepaalde bevolkingsgroep, namelijk moslims, op een negatieve wijze wegzet’, aldus Van der Veen.

De VOS/ABB-directeur wijst er onder meer op dat de PVV in haar verkiezingsprogramma (zie rechterkolom) pleit voor etnische registratie van alle Nederlanders. PVV-Kamerlid Hero Brinkman zei vrijdag in het tv-discussieprogramma Knevel & Van den Brink dat etnische registratie nodig zou zijn om de criminaliteit te bestrijden. Daarbij maakte Brinkman de opmerking dat scholen allang vergelijkbaar zouden handelen door homoseksuele leerlingen te registreren. Van der Veen: ‘Het mag duidelijk zijn dat Brinkman hier op navrante wijze duidelijk maakt dat hij geen verstand van zaken heeft.’

Ook wat betreft wederzijds respect en de aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden liggen de standpunten van de PVV ver van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Hetzelfde geldt voor het feit dat openbare scholen leerlingen in de gelegenheid stellen om godsdienstig en/of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen, dus ook als het om islamitisch vormingsonderwijs gaat.

Van der Veen vindt het ook verontrustend dat uit de scholierenverkiezingen blijkt dat vaak op de PVV is gestemd. ‘Dit maakt voor mij duidelijk dat de kernwaarden van het openbaar onderwijs van groot maatschappelijk belang zijn en blijven, juist nu.’

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl