Verklaring gedrag voor veroordeelde moordenaar?

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft maandagochtend voor de tweede keer een zaak behandeld van een man die als leidinggevende in het onderwijs wil werken, maar die vanwege de moord op zijn vrouw geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Lees verder

De man vermoordde zijn vrouw in 1996 en heeft daarvoor een gevangenisstraf uitgezeten. Hij wil weer als leidinggevende in het onderwijs gaan werken. Daar heeft hij een VOG voor nodig, maar die krijgt hij niet van de minister van Justitie.

In 2009 oordeelde de RvS dat de minister de VOG niet mag weigeren, omdat dit alleen mogelijk is als iemand in de laatste vier jaar strafrechtelijk is vervolgd. Van die termijn kan slechts worden afgeweken in het geval van een zedenmisdrijf. Deze voorwaarden zijn niet op deze zaak van toepassing.

Gewijzigd beleid
Na het oordeel van de RvS heeft de minister van Justitie zijn beleid zodanig gewijzigd, dat de kwestie van de veroordeelde moordenaar uit Nieuwegein wel onder de uitzonderingen zou vallen. De man is het daar echter niet mee eens en houdt vol recht te hebben op de VOG.

De rechtbank in Utrecht verklaarde in april een eerder beroep van de man ongegrond. De zaak is nu voor de tweede keer door de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS behandeld. Het nieuwe oordeel van de RvS wordt binnen zes weken verwacht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl