Verlenging subsidietermijn praktijklokalen

Schoolbesturen die de termijn willen verlengen waarbinnen ze de subsidie voor de praktijkgerichte leeromgeving moeten besteden, kunnen daartoe een verzoek indienen bij CFI. Dit kan in de meeste gevallen tot 27 mei aanstaande. Lees verder

Schoolbesturen die een standaardbijdrage hebben ontvangen uit de subsidieregeling ‘Praktijkgerichte leeromgeving’ moeten rekening houden met de termijn waarbinnen de subsidie moet worden besteed (zie artikel 14 van de regeling). Deze termijn hangt af van de datum van de subsidiebeschikking. In nagenoeg alle gevallen loopt de termijn af op 27 augustus 2007. Deze termijn kunt u verlengen door tijdig een verzoek in te dienen bij CFI. Dit verzoek dient drie maanden voorafgaande aan het verstrijken van de termijn te worden ingezonden. In de meeste gevallen gaat het dus om 27 mei aanstaande.

CFI is coulant met het goedkeuren van verzoeken, maar doet wel een beroep op de schoolbesturen om het zo spoedig mogelijk te melden als projecten zijn afgerond. Deze zogeheten gereedmelding kan in de vorm van eenvoudige brief, waarin wordt verklaard dat het betreffende project is gerealiseerd (zie artikel 14, eerste lid, onder b).

Bij deze melding hoeft u niet de bescheiden en bewijsstukken, zoals beschreven in de nadere richtlijnen bij de regeling, mee te zenden. De gereedmelding kan aanleiding zijn tot een bouwkundig onderzoek naar de wijze waarop de subsidie is besteed (de zogenoemde prestatieverklaring).

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl