Vernieuwde Helpdesk beantwoordt steeds meer vragen

De Helpdesk van VOS/ABB sluit een druk schooljaar af. Het aantal adviesaanvragen per e-mail en telefoon liet wederom een stijgende lijn zien. Vanaf oktober, toen de vernieuwde Helpdesk van start ging, tot juli zijn ruim 7500 vragen beantwoord. Lees verder

Met de vaste eerstelijnsadviseurs Céline Adriaansen en Ronald Bloemers is de Helpdesk verjongd en zijn de deskundigheid, service en klantvriendelijkheid verder verbeterd. De Helpdesk geeft op werkdagen altijd binnen 24 uur antwoord. Als de beantwoording van een vraag meer tijd vergt, laat de Helpdesk dat ook binnen een etmaal weten.

Actieve ondersteuning
De kern van eerstelijnsadviseurs krijgt actieve ondersteuning van senior beleidsmedewerkers Janine Eshuis, gespecialiseerd in medezeggenschapskwesties en bestuurlijke verhoudingen tussen het (openbaar) onderwijs en de gemeenten, en HRM-deskundige Silvia Schouten.

Ook voor andere beleidsterreinen kunnen de eerstelijnsadviseurs binnen VOS/ABB ondersteuning vragen. Zo is Anna Schipper specialist passend onderwijs, biedt Geke Lexmond gespecialiseerde financiële deskundigheid en staat redacteur/woordvoerder Martin van den Bogaerdt klaar als scholen en/of besturen behoefte hebben aan communicatieadvies. Lizzy Wijnen is deskundig op de terreinen levensbeschouwing en identeit en Hans Teegelbeckers is het aanspreekpunt voor onder meer bestuur en toezicht. Gespecialiseerd juridisch advies kan worden ingewonnen bij de collega’s van Leeuwendaal VOS/ABB.

Voor vragen over huisvesting kan de Helpdesk van VOS/ABB bureau Hevo inschakelen. Andere organisaties waarmee de Helpdesk een directe lijn heeft, zijn verzkeringspartner Aon en energiedeskundige Hellemans.

Stijgende lijn
Het aantal adviesaanvragen dat per e-mail en telefoon bij de Helpdesk binnenkomt, laat sinds oktober nog altijd een gestaag stijgende lijn zien. Afhankelijk van de tijd van het jaar (drukke schoolweken versus vakantieperioden) varieert het aantal vragen van 50 tot meer dan 80 per dag. Vanaf oktober tot juli zijn ruim 7500 vragen beantwoord. Ongeveer tweederde van de vragen komt binnen en wordt beantwoord per e-mail, de rest per telefoon.

Onderwerpen waarvoor de Helpdesk door de VOS/ABB-leden wordt benaderd, zijn huisvesting, opheffen/stichten van scholen, toelating en verwijdering van leerlingen en bevoegdheid en bekwaamheid van docenten. Andere frequent voorkomende onderwerpen zijn de functiemix, medezeggenschap, passend onderwijs, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag en disciplinaire maatregelen, verlof, inschaling, arbeidsomstandigheden, (norm)jaartaak en taakbeleid, bekostiging en identiteit en imago.

Positieve feedback
VOS/ABB krijgt van de leden veel positieve feedback over de Helpdesk. De combinatie van deskundigheid, betrouwbaarheid en snelheid wordt zeer gewaardeerd. Dat geldt ook voor de online rubriek Veelgestelde vragen, die in het voor leden besloten gedeelte van deze website staat. De Helpdeskers benutten de relatief rustige zomerperiode om deze rubriek verder te actualiseren.

De Helpdesk is met uitzondering van de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar op werkdagen geopend. Bellen kan tussen 08.30 en 12.30 uur, mailen kan (uiteraard) op ieder moment: helpdesk@vosabb.nl.