Vernieuwende concepten tegen lerarentekort

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan heeft de meest kansrijke concepten van het project InnovatieImpuls Onderwijs bekendgemaakt.
Lees verder

In het najaar ging een aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs op zoek naar innovatieve maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. De scholen hebben hun ideeën uitgewerkt tot concepten om met minder leraren een gelijke of hogere onderwijskwaliteit te realiseren, zonder dat de werkdruk stijgt.

Van de 44 innovatieconcepten zijn er zeven geselecteerd. Een voorbeeld is het concept van de bij VOS/ABB aangesloten GSg Schagen. Deze school stelt voor om E-klassen in te zetten in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs in de bètavakken. Er wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheden die het Platform Bètatechniek biedt.

Een ander voorbeeld is het concept van de eveneens bij VOS/ABB aangesloten openbare basisschool De Torenuil in IJsselstein. Deze school introduceert een ander organisatieprincipe in het primair onderwijs: Slim Fit. In plaats van een leerkracht met een jaargroep, wordt in Slim Fit een unit met 70 tot 90 leerlingen de nieuwe eenheid, waar ICT en digitaal leren optimaal worden benut. In een unit werkt een gedifferentieerd team medewerkers en leerkrachten.

Klik hier voor meer informatie.