Verplicht meewerken aan onderzoek illegale software

Als de Business Software Alliance (BSA) in scholen onderzoek wil doen naar het gebruik van illegale software, is het verplicht daaraan mee te werken. Dit benadrukt de Helpdesk van VOS/ABB naar aanleiding van vragen over een aangekondigde steekproef van de BSA. Lees verder

De BSA heeft scholen en schoolbesturen per brief laten weten dat er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of instellingen gebruikmaken van illegale software. Omdat het een steekproef is, zullen niet alle aangeschreven scholen en besturen daadwerkelijk met een onderzoek worden geconfronteerd. De BSA besluit om naar een school of bestuur te gaan als er een redelijk vermoeden bestaat dat daar gebruik van illegale software wordt gemaakt.

Als de BSA een onderzoek instelt, zijn scholen en besturen verplicht om daaraan mee te werken. Dit kan de BSA desnoods via de rechter afdwingen op grond van de mogelijke inbreuk op het intellectueel eigendom. Overigens kan iedereen hier een beroep op doen; de BSA is hier dus niet uniek in.

Als wordt geconstateerd dat er daadwerkelijk illegale software aanwezig is binnen de organisatie, zal dit leiden tot sancties. De eerste sanctie is een boete. De hoogte van deze boete zal afhangen van omvang en van de duur van de inbreuk. Daarnaast zal de instelling alsnog de licenties moeten kopen. De prijs van deze licenties is gebaseerd op de retailprijs van de softwarepakketten, die aanzienlijk hoger is dan wanneer een bedrijf softwarepakketten in de zakelijke branche bestelt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl