Verplicht pestbeleid: goed idee?

Veel positieve reacties deze week op het plan van het ministerie van OCW en de Kinderombudsman om scholen verplicht te stellen pesten aan te pakken. Algemeen klinkt de roep dat pesten onacceptabel is, en dat leerkrachten getraind moeten worden in het herkennen en aanpakken ervan. Maar er is ook kritiek.

Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk wat een goed antipestprogramma is, en er zou onvoldoende aandacht zijn voor de slachtoffers van pesten. Ook staatssecretaris Sander Dekker geeft aan dat er (nog) geen wetenschappelijk bewezen effectief anti-pestaanpak is. Daarom komen er pilots met programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook start binnenkort een project om scholen en lerarenopleidingen beter samen te laten werken om jonge leraren beter te begeleiden. Hiervoor is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt een actievere rol.

VOS/ABB wil graag weten wat u van dit besluit van de staatssecretaris vindt. Is zijn plan voor de aanpak van pesten een goed idee? Wat kan er beter, hebt u nog aanvullende ideeën? Of bent u misschien bang dat dit een tijdelijke hype is, die niet zoveel toevoegt aan de dagelijkse gang van zaken op school? Wellicht vindt u het een slechte zaak dat het onderwijs weer van bovenaf een verplichting krijgt opgelegd? Laat het ons weten!

U kunt uw reactie mailen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Pesten’. Wij willen uw input gebruiken voor een vervolgbericht op deze website en/of in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Geeft u alstublieft aan of wij uw reactie voor publicatie mogen gebruiken en of wij daarbij ook uw naam en functie mogen vermelden.

Zie ook eerdere berichtgeving over dit onderwerp: klik daarvoor op ‘Gerelateerde berichten’ in het rode vlak hiernaast.